Log-in CAO NovinkyFotogalerieO násLetištěKontakty 
Aeroservis Vysoké Mýto - obrázek v záhlaví

Hlášení údajů pro řízení a kontrolu letové způsobilosti (CAO)

Vlastník letadla je mj. povinen pravidelně informovat oprávněnou organizaci (CAO) o počtu letových hodin letadla a jiných údajích.

Pro zjednodušení zadávání o letadle a získání přehledu o aktuálním stavu byl vytvořen servisní portál se zabezpečeným přístupem. Zadání údajů o vašem letadle nyní můžete provést kdykoli a odkudkoli po přihlášení vaším uživatelským jménen a heslem.

Pro informace co vás tam čeká a jak s naším servisním portálem pracovat si můžete stráhnout, případně vytisknout, krátký návod ve formátu PDF.

Vstoupit na Servisní portál Aeroservisu LKVM

 

Povinnosti vlastníka letadla z hlediska CAO

Výňatek z Nařízení Komise (ES) č. 2042/2003/část M dodatek I. Celé Nařízení je možné stáhnout ve formátu PDF v  konsolidované verzi, tj. včetně změn k 5.3.2010 (čerpáno z EUR-Lex).

5.2 Povinnosti vlastníka:

 1. mít obecné znalosti schváleného programu údržby;
 2. mít obecné znalosti této přílohy (část M);
 3. předat letadlo organizaci oprávněné k údržbě se souhlasem oprávněné organizace v řádném čase určeném podle požadavku oprávněné organizace;
 4. neprovádět modifikace letadla bez předchozí konzultace s oprávněnou organizací;
 5. informovat oprávněnou organizaci o veškeré údržbě provedené mimořádně bez vědomí a kontroly oprávněné organizace;
 6. hlásit oprávněné organizaci prostřednictvím palubního deníku veškeré závady zjištěné během provozu;
 7. informovat příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku, kdykoliv jedna ze stran vypoví tuto dohodu;
 8. informovat příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku a oprávněnou organizaci, kdykoliv dojde k prodeji letadla;
 9. provést veškerá hlášení událostí nařízená platnými předpisy;
 10. pravidelně informovat oprávněnou organizaci o počtu letových hodin letadla a jiných údajích o využití dle dohody s oprávněnou organizací;
 11. zapsat osvědčení o uvolnění do provozu do odpovídajících deníků, jak je uvedeno v bodě M.A.803 písm. d), provádí-li údržbu pilot-vlastník, aniž by byl překročen rozsah úkolů údržby uvedených na seznamu stanoveném ve schváleném programu údržby podle bodu M.A.803 písm. c);
 12. informovat organizaci oprávněnou k řízení zachování letové způsobilosti, která je odpovědná za řízení zachování letové způsobilosti letadla, nejpozději 30 dnů po dokončení jakéhokoliv úkolu údržby, kterou provádí pilot-vlastník, v souladu s bodem M.A.305 písm. a).

Copyright © 2009 Aeroklub Vysoké Mýto