Aeroservis Vysoké Mýto - obrázek v záhlaví

Přehled získaných oprávnění a certifikátů

Oprávnění k údržbě (AMO)

podle Nařízení Komise (ES) č. 2042/2003, příloha I, část M, oddíl A, hlava F, č. oprávnění CZ.MF.0015

Osvědčení o oprávnění

Osvědčení o oprávnění

Rozsah oprávnění

Rozsah oprávnění


Oprávnění k řízení a kontrole letové způsobilosti (CAMO)

podle Nařízení Komise (ES) č. 2042/2003, příloha I, část M, oddíl A, hlava G, č. oprávnění CZ.MG.0026

Osvědčení o oprávnění organizace k řízení zachování letové způsobilosti

Osvědčení o oprávnění organizace k řízení zachování letové způsobilosti

Rozsah oprávnění, Příloha 1

Rozsah oprávnění, Příloha 1


Osvědčení o oprávnění organizace pro výcvik a provádění zkoušek údržby

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 a nařízení komise (ES) č. 2042/2003, č. oprávnění CZ.147.0025

Osvědčení o oprávnění organizace pro výcvik a provádění zkoušek údržby

Osvědčení o oprávnění organizace pro výcvik a provádění zkoušek údržby

Rozsah oprávnění organizace pro výcvik a provádění zkoušek údržby

Rozsah oprávnění organizace pro výcvik a provádění zkoušek údržby


Osvědčení o schválení organizace pro výcvik personálu údržby

podle předpisu L-1, č. oprávnění CZ/MTO-026

Osvědčení o schválení organizace pro výcvik personálu údržby dle L-1

Osvědčení o schválení organizace pro výcvik personálu údržby dle předpisu L-1

Schválený rozsah osvědčení k výcviku a provádění zkoušek

Schválený rozsah osvědčení k výcviku a provádění zkoušek



Copyright © 2009-2014 Aeroklub Vysoké Mýto