Aeroservis Vysoké Mýto - obrázek v záhlaví

Údržba a opravy větroňů

Na základě Osvědčení organizace letové způsobilosti s kombinovanými právy podle oddílu A přílohy Vd (Část CAO) nařízení (EU) č. 1321/2014 číslo CZ.CAO.0026 a dále držiteli Osvědčení o oprávnění organizace k údržbě podle Postupů CAA-TI-006-n/98 číslo CZ.006.0026-CAO jako národní dodatek k Oprávnění CZ.CAO.0026, můžeme provádět údržbu a opravy např. následujících větroňů:

 • Let L-13, L-13A; L-23;
 • VSO-10, VSO-10C
 • Standard Cirrus
 • Schempp-Hirth
  Janus b, c
  Nimbus 2
  Discus a, b, CS
  Duo Discus, Duo Discus T
  Ventus a, b, c, 2a, 2b, 2c, Ventus T, M
 • Alexander Schleicher ASK-21, ASW 15, ASW 19, ASW 20, ASW 24, ASW 27
 • Grob G-102 Astir CS, G-103 Twin Astir, G-104 Speed Astir
 • DG Flugzeugbau DG-100, DG-200
 • Scheibe SF 34 Delphin

Dále také větroně provozované na základě Anexu II:

 • VT-16 Orlík
 • VT-116 Orlík II
 • VT-125 Šohaj 2
 • VT-425 Šohaj 3

Orientační ceny za tyto služby uvádíme v ceníku. Upozorňujeme, že tyto ceny jsou pouze informativní. Reálné ceny jsou vždy stanoveny individuálně na základě nálezu o stavu letadla či dílu, tj. v závislosti na jeho opotřebení a dalších případných vícepracech.


Copyright © 2009-2014 Aeroklub Vysoké Mýto