Aeroservis Vysoké Mýto - obrázek v záhlaví

Údržba a opravy letounů

Na základě Osvědčení organizace letové způsobilosti s kombinovanými právy podle oddílu A přílohy Vd (Část CAO) nařízení (EU) č. 1321/2014 číslo CZ.CAO.0026 a dále držiteli Osvědčení o oprávnění organizace k údržbě podle Postupů CAA-TI-006-n/98 číslo CZ.006.0026-CAO jako národní dodatek k Oprávnění CZ.CAO.0026, můžeme provádět údržbu a opravy např. následujících letounů:

Oprava motoru na letounu L-200 Morava

Oprava motoru na letounu L-200 Morava

 • Zlín Z-26, Z-126, Z-226M/MS, řada Z-42/Z-142, řada Z-43
 • AI (Let) Z-37 Čmelák
 • AI (Let) L-200A/D Morava
 • Cessna řada 100/200
 • Cessna řada 300
 • Let L-13 SW, L-13 SE
 • Maule M4-7 serie
 • Mooney M20
 • Piper PA-27, PA-28, PA-31, PA-32, PA-34, PA-44, PA-46
 • PZL 104 Wilga

Dále také letouny provozované na základě Anexu II:

 • Let L-40 Meta Sokol

Možnosti

Naši zaměstnanci jsou schopni provádět následující činnosti:

 • standardní údržba
 • opravy konstrukce draku letounu
 • ochrana draku proti korozi pomocí přípravku LPS 3
 • údržba pneumatického odledování náběžných hran
 • Cessna SID revize

Ceny

Orientační ceny za tyto služby uvádíme v ceníku. Upozorňujeme, že tyto ceny jsou pouze informativní. Reálné ceny jsou vždy stanoveny individuálně na základě nálezu o stavu letadla či dílu, tj. v závislosti na jeho opotřebení a dalších případných vícepracích.


Copyright © 2009-2014 Aeroklub Vysoké Mýto