Aeroservis Vysoké Mýto - obrázek v záhlaví

Služby

Naše servisní pracoviště spadá pod dozor Úřadu pro civilní letectví (ÚCL) a jsme držiteli Osvědčení organizace letové způsobilosti s kombinovanými právy podle oddílu A přílohy Vd (Část CAO) nařízení (EU) č. 1321/2014 číslo CZ.CAO.0026 a dále držiteli Osvědčení o oprávnění organizace k údržbě podle Postupů CAA-TI-006-n/98 číslo CZ.006.0026-CAO jako národní dodatek k Oprávnění CZ.CAO.0026.

Další certifikáty jsou uvedeny na stránce Oprávnění.

Můžeme Vám proto nabídnout následující služby:

Orientační ceny za tyto služby uvádíme v ceníku. Upozorňujeme, že tyto ceny jsou pouze informativní. Reálné ceny jsou vždy stanoveny individuálně na základě nálezu o stavu letadla či dílu, tj. v závislosti na jeho opotřebení a dalších případných vícepracech.

Dovoz originálních leteckých dílů

Dále také můžeme nabídnout dovoz originálních leteckých dílů ze zahraničí, včetně prodeje zboží firmy Aircraft Spruce and Specialty Co., jejímž jsme autorizovaným distributorem.


Copyright © 2009 Aeroklub Vysoké Mýto