Aeroservis Vysoké Mýto - obrázek v záhlaví

Služby

Naše servisní pracoviště spadá pod dozor Úřadu pro civilní letectví (ÚCL) a jsme držiteli Oprávnění k údržbě letadel (AMO), podle Nařízení Komise (ES) č. 2042/2003, příloha I, část M, oddíl A, hlava F, č. CZ.MF.0015 a také vlastníme Oprávnění k řízení a kontrole letové způsobilosti (CAMO) příloha I, část M, oddíl A, hlava G, č. CZ.MG.0026.

Další certifikáty jsou uvedeny na stránce Oprávnění.

Můžeme Vám proto nabídnout následující služby:

Orientační ceny za tyto služby uvádíme v ceníku. Upozorňujeme, že tyto ceny jsou pouze informativní. Reálné ceny jsou vždy stanoveny individuálně na základě nálezu o stavu letadla či dílu, tj. v závislosti na jeho opotřebení a dalších případných vícepracech.

Dovoz originálních leteckých dílů

Dále také můžeme nabídnout dovoz originálních leteckých dílů ze zahraničí, včetně prodeje zboží firmy Aircraft Spruce and Specialty Co., jejímž jsme autorizovaným distributorem.


Copyright © 2009 Aeroklub Vysoké Mýto